O projekcie

Projekt „UTWORZENIE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY

POLSKO-SŁOWACKIEJ W NOWYM TARGU” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Partnerem szkoły w realizacji projektu jest STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KEŽMAROK http://www.suskk.sk/ Głównym celem projektu jest stworzenie nowego obszaru wspólnych działań młodzieży pogranicza polsko -słowackiego poprzez wykorzystanie kulturowych walorów regionu w kreowaniu sztuki i mody, oraz nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Cele bezpośrednie projektu to: - stworzenie podstaw do rozwoju współpracy młodzieży polskich i słowackich szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo poprzez wykreowanie przestrzeni do organizacji wydarzeń kulturalnych i działalności wystawienniczej w Nowym Targu,- prezentacja dobrych praktyk w ramach projektu pilotażowego inawiązanie kontaktu z podmiotami zainteresowanymi przyszłą współpracą.

2018  Centrum-spotkan